Bild

Våra egna målgrupper är konferenscenter, restauranger, hotell och andra nöjesarrangörer.
Dessa företag har i sin tur sina egna målgrupper. Deras önskemål är att locka nya kundgrupper genom att erbjuda en rolig och spännande aktivitet.

Många företag kan erbjuda mat och en möteslokal. Kompletterat med InnovAthlon:s mångkamp erhålls en fantastisk konkurrensfördel. Mångkampen har använts hos en restaurang i Luleå under 5 års tid. Där har den lockat gästerna att komma tillbaka gång på gång.

För att nämna några nya kundgrupper som nåtts med hjälp av mångkampsaktiviteten är det på företagssidan, firmafester, avdelningsmöten, ledningsgruppsmöten, uppstartsmöten, avtackningar, kundträffar och olika typer av kickoffer och teambuildingaktiviteter.

När det gäller föreningssidan, är det årsmöten och fester för allt från idrottsföreningar till pensionärsföreningar och handikapporganisationer.

På den privata sidan är det möhippor, svensexor, födelsedagsfester, släktträffar, familjeutmaningar, kompisgäng och barnkalas som är de stora grupperna.

Det bästa med InnovAthlons mångkamp är att ALLA i gruppen kan vara med.