Teakskylt

Det är inte många företag som har speciella aktivitetslokaler. Det har vi naturligtvis tänkt på när vi utvecklat mångkampen. Grenarna kan spridas ut i olika lokaler eller på olika våningar om så önskas. De kan installeras i kundens befintliga lokaler som konferensrum, hotellfoajéer, entréer, matsalar, korridorer eller andra allmänna utrymmen som finns att tillgå eftersom grenarna upptar en liten golvyta.

Grenarna kan placeras fristående på fyra ben eller med de två bakre benen bortmonterade, helt plant mot en vägg. Beroende på gruppernas storlek bör det dock finnas utrymme för deltagarna att stå framför grenen.

En nätverkskabel är önskvärd till varje gren om man vill ha en gemensam resultattavla med livepresentation av resultaten.
Resultattavlan har även möjlighet att visa reklambilder och reklamfilmer, antingen egen information till gästerna eller som sålda reklamplatser för extra intäkter.

Utseendemässigt är grenarna utformade för att smälta in i de flesta miljöer utan att väcka för mycket uppmärksamhet varken med ljus eller ljud. Det ser mer ut som en möbel i teak och svart metall. Besökare i lokalerna kan inte aktivera och testa grenarna utan lagnyckel.

När väl deltagarna fått sina lagnycklar skall det inte heller krävas någon extra personal. Grenarna är självförklarande, vilket medför att deltagarna själva klarar av alla tävlingsmoment utan hjälp från personalen. Blir någon poäng felaktig av någon anledning kan laget gå till personalen i receptionen som har alla möjligheter att justera poängen, vilket inte lagen själva kan göra, allt för att undvika fusk, vilket visat sig vara vanligt förekommande speciellt vid firmafester.

I köpet ingår alltid personlig leverans, installation och utbildning av personalen för att kunden ska kunna komma igång så fort som möjligt. För mer information om bl.a kostnader, kontakta oss via telefon eller e-post, eller varför inte boka en tid för en personlig demonstration av mångkampssystemet i vårt showroom.