Bild

Systemet består av en receptionsdator samt 10 mångkampsgrenar.

Deltagarna kan tävla individuellt men samtidigt i grupper om 2 till 9 personer.

Innan start registreras laginformation i receptionsdatorn. Det kan vara lagets namn, antal deltagare, antal grenar samt vilka grenar som ska ingå i tävlingen. Det går att skapa valfria tävlingsformer som t ex 10-kamp, 5-kamp eller 3-kamp.

Laget får därefter en lagnyckel som används under hela tävlingen. Deltagarnas namn kan registreras i receptionsdatorn innan start men deltagarna kan även själva göra detta vid valfri mångkampsgren.

Laget går till en ledig gren och låser upp den med sin lagnyckel. Det innebär att ingen kan "testa" grenarna utan att ha tillgång till en lagnyckel. Deltagarnas namn samt poäng på genomförda grenar visas på grenens pekskärm. Välj den spelare som står på tur att starta. Reglerna visas och deltagaren genomför tävlingsmomentet. Därefter visas och lagras erhållen poäng.

När alla lagmedlemmar genomfört tävlingsmomentet tar man med sig lagnyckeln till nästa gren varefter allt upprepas. Det är inte nödvändigt att genomföra grenarna i någon speciell ordning utan laget väljer själv en ledig gren. På så vis undviks onödigt köande i väntan på nästa tävlingsgren.

Alla resultat lagras i lagnyckeln och efter målgång kan ett protokoll skrivas ut.

Om en gren har möjlighet till nätverksanslutning, skickas lagresultatet automatiskt till receptionsdatorn. Det innebär att tävlingsresultaten uppdateras kontinuerligt under tävlingens gång. Ansluter man en storbildsskärm eller videokanon till systemet, får man en ökad spänning. Deltagare och publik kan då följa tävlingen "live". Topplistor kan även presenteras.